Với tâm huyết PHẢI LÀM SAO để người học tiếng Nhật MAU CHÓNG đạt được TRÌNH ĐỘ MONG MUÔN. Chúng tôi gồm những thành viên gần 25 năm kinh nghiệm giảng dạy và gần 30 năm theo đuổi con đường học tiếng Nhật và Văn hóa Nhật Bản, luôn tìm tòi những MẸO, KỸ THUẬT mới để giúp người học tiếp cận nhanh chóng, gần gũi, sử dụng được những HYOUGEN (cách nói trong mỗi tình huống) của người Nhật.

ĐỂ TIẾNG NHẬT GIỎI NHƯ NGƯỜI NHẬT chúng tôi giúp người học HIỂU RÕ về VĂN HÓA, LỐI SUY NGHĨ của người Nhật cũng như cách HÀNH XỬ của họ để người học ngày một nhanh chóng ĐẠT được MỤC TIÊU đã đề ra.

Với những tâm huyết trên, những chương trình chúng tôi cung cấp rất mong nhận được sự tiếp nhận của các bạn.

『THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI LÀ ĐƯỢC PHỤC VỤ BẠN

THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ NIỀM KIÊU HÃNH CỦA CHÚNG TÔI』